Tanja Sjöholm utnämnts till ekonomidirektör för Wärtsilä Finland Oy

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
24. januari 2011 kl 10:00 FLE Standard Time
Tanja Sjöholm 
Ekonomie magister Tanja Sjöholm (48) har utnämnts till ekonomidirektör för Wärtsilä Finland Oy (Vice President, Finance & Control) fr.o.m. 1.1.2011. Sjöholm har tidigare jobbat som direktör för Wärtsilä Shared Service Centers globala funktioner. Hon rapporterar till Wärtsilä Finland Oy’s verkställande direktör Juha Kytölä och är medlem av Wärtsilä Finlands ledningsgrupp.

Från och med samma datum har tidigare ekonomidirektören Matti Ruotsalainen gått i deltidspension. Under deltidspensioneringen fokuserar Ruotsalainen på ekonomiutvecklingsprojekt.

Juha Kytölä
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
© 2020 Wärtsilä