Wärtsiläs personal i Finland donerade betydande summa till Plan Finlands kampanj ”För att jag är en flicka”

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
22. december 2014 kl 15:00 FLE Standard Time

Wärtsiläs personal i Helsingfors, Vasa och Åbo kunde i december överräcka en donation på totalt 27 146 euro till kampanjen ”För att jag är en flicka”, som arrangerades av Plan Finland. Insamlingen gjordes inom ramarna för Wärtsiläs ParticipAid-program, som stöder frivillig välgörenhetsverksamhet i Wärtsiläs dotterbolag i hela världen. För varje euro som personalen samlar in förbinder sig bolaget att bidra med en euro till, d.v.s. fördubbla värdet av den summa som personalen donerar.

Plan Internationals kampanj ”Because I am a girl” strävar efter att förbättra situationen för miljoner flickor i u-länderna genom att erbjuda dem möjlighet till skolning och hälsovård samt över lag bättre livsvillkor och jämställdhet.

© 2021 Wärtsilä