Wärtsiläs samarbetsförhandlingar om fortsatta permitteringar för viss tid har avslutats

Wärtsilä Finland Oy, Lokalt pressmeddelande, 22 september 2020 at 15:00 UTC+2

Teknologibolaget Wärtsilä meddelade 18.9 att man kommer inleda samarbetsförhandlingar för hela personalen i Finland gällande fortsatta permitteringar för viss tid. Samarbetsförhandlingarna är nu över och som slutresultat kan permitteringarna fortsätta för omkring 150 anställda. De permitterade kommer från alla olika personalgrupper, affärsområden och verksamhetsställen.

Permitteringsförfarandet kan genomföras fram till slutet av innevarande år och omfattningen och varaktigheten kan variera inom olika funktioner så att permitteringen räcker högst 90 dagar per person.

"Effekterna av Corona-pandemin har inte minskat under det senaste halvåret och tyvärr måste vi fortsätta permitteringarna gällande Wärtsiläs personal i Finland. Vi kunde dock undvika att det totala antalet permitterade ökar och permitteringarna kommer att fortsätta endast i de funktioner där arbetsmängden tillfälligt har minskat. Permitteringens omfattning och varaktighet kan variera väldigt mycket inom olika funktioner och en del av permitteringarna genomförs som deltidsarbete till exempel genom att förkorta arbetsveckan”, säger Hannu Mäntymaa, verkställande direktör, Wärtsilä Finland.

Wärtsilä sysselsätter ungefär 3700 personer i Finland, varav 2850 arbetar i Vasa, 500 i Helsingfors och 350 i Åbo.

Tilläggsinformation:

Hannu Mäntymaa
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)40 751 5446
hannu.mantymaa@wartsila.com