Wärtsiläs kraftverksprojekt i Indonesien beviljas finansiering av Finlands Exportkredit

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
22. januari 2014 kl 11:00 FLE Standard Time

Standard Chartered Bank har undertecknat två exportlåneavtal till ett värde av 160 miljoner euro med Indonesiens nationella elbolag PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Lånen har en löptid på 12 år och används för att finansiera två kraftverksprojekt som byggs för PLN’s räkning och består av totalt 35 stycken Wärtsilä 34SG -gasmotorer Finlands statsägda exportgarantiinstitut Finnvera garanterar lånen medan dess dotterbolag Finlands Exportkredit står för finansieringen.

Wärtsilä meddelade om avtalen för kraftverksprojekten i oktober 2013. De båda kraftverkens totala effekt är 339 MW och kommer att producera el för cirka 150.000 hushåll.

Kraftverket i Arun omfattar 19 stycken Wärtsilä 34SG -gasmotorer som drivs med flytande naturgas (LNG). Kraftverket byggs i Lhokseumawe i Aceh, norra Sumatra, och elektriciteten som kraftverket producerar används för att stabilisera elnätet. Kraftverkets effekt kommer att vara 184 MW.

Kraftverket i Bangkanai består av 16 stycken Wärtsilä 34SG -gasmotorer som genererar totalt 155 MW. Kraftverket byggs i Kalimantan på Borneo och kommer att vara kopplad till områdets elnät.

Ytterligare information finns tillgänglig på engelska

Wärtsiläs pressmeddelande 21.10.2013: Wärtsilä levererar gaskraftverk på 184 MW till Indonesien

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5630
markus.pietikainen@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

© 2021 Wärtsilä