Wärtsilä och LUT University samarbetar kring forskning i 100 % förnybara energisystem

Wärtsilåä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
20. maj 2019 kl 09:00 FLE Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT har ingått ett forskningsavtal om strategisk modellering av elkraftsystem med syftet att förstå och utveckla energisystem i en riktning mot 100 % förnybar energi. Avtalet undertecknades i mars.

Avtalet omfattar samarbete i detaljerad modellering av energisystem i den globala energisektorns brytningstid. Enligt avtalet kommer LUT-universitetets forskningsgrupp för solenergi att stöda Wärtsiläs utvecklingsarbete inom detta område, bland annat genom att ge tillgång till LUT-universitetets databas om elkraftsystem. Wärtsilä är framstående inom strategisk modellering av branschens pågående brytningstid, både på system- och landsnivå. Arbetet har fokuserat på att förstå värdet av flexibla elproduktionsteknologier och rollen för olika energiproduktions- och lagringsteknologier för att uppnå elsystem som till 100 % kan utnyttja förnybara energikällor.

LUT-universitetets forskarteam, som leds av professor i solekonomi Christian Breyer, har ägnat sig åt världsledande forskning i modellering på timnivå av energisektorns brytningstid. Denna forskning omfattar inte endast elproduktion och lagringsteknik utan också förändringar i efterfrågan från industri- och transportsektorn samt städer. Grunden för forskningen är att visa en ekonomiskt möjlig väg till ett koldioxidneutralt globalt energisystem fram till 2050, med elektricitet som den största energikällan. Genom att kombinera detta arbete med Wärtsiläs verksamhet förväntas forskningen nå en ny högre nivå.

"Wärtsilä har en lång historia av forskningssamarbete med LUT-universitetet, där fokus har varit på att hitta lösningar för en framtid baserad på förnybar energi. Samarbetet med forskargruppen inom solekonomi är i linje med vår vision om ett till 100 % förnybart energisystem, och det stärker vår förståelse för den optimala utvecklingsbanan. Energisektorn förändras snabbt och med detta samarbete kan Wärtsilä som energisystemintegratör bygga det kunnande som ska leda förändringen”, sade Matti Rautkivi, direktör för strategi- och affärsutveckling, Wärtsilä Energy Business.

"LUT-universitet är stolt över att bli vald till Wärtsiläs partner i detta strategiska modelleringsprojekt, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem", sade Juha-Matti Saksa, rektor för LUT-universitetet. "Det här är ett nytt steg för vårt innovativa universitet i dess roll som internationell utmanare. Wärtsiläs globala nätverk förbättrar noggrannheten i modelleringen." 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Rautkivi
Direktör, strategi- och affärsutveckling
Wärtsilä Energy Business
Tel. + 358 40 480 3743
matti.rautkivi@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Kommunikationschef
Wärtsilä Energy Business
Tel: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com 

© 2021 Wärtsilä