Wärtsilä levererar marin skrubber till Containerships Ltd Oy

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
19. januari 2011 kl 13:00 FLE Standard Time

Skrubberinstallationer är ett stort steg i införandet av avgasreningsteknik för marina tillämpningar. Tack vare Wärtsilä-skrubbern kan fartyget uppfylla framtida utsläppsbestämmelser inom SECA-områden (utsläppskontrollområden för svaveloxid) på ett kostnadseffektivt sätt. Wärtsilä är den första skrubbertillverkaren som tilldelats ett IMO-certifikat av klassifikationssällskapen Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd.

Wärtsilä har tecknat ett avtal om en nyckelfärdig leverans med Containerships Ltd Oy i Finland. Avtalet innefattar efterinstallation av en färskvattenskrubber från Wärtsilä till Containerships VII-fartyget, som har en Wärtsilä W7L64-huvudmotor. Det här är Wärtsiläs första kommersiella skrubberprojekt för en huvudmotor. Skrubbern levereras till kunden i augusti 2011. Konverteringen rustar fartyget för framtida utsläppsbestämmelser för svaveloxider inom SECA -områden (Sulphur Emission Control Areas).

Användning av skrubbers är ett attraktivt sätt att uppfylla de allt strängare bestämmelserna från IMO (internationella sjöfartsorganisationen) och EU. En skrubber minskar effektivt utsläppen av svaveloxider och partiklar samt i viss mån även kväveoxider.

”Wärtsiläs färskvattenskrubberteknologi uppfyller både de miljömässiga och de kommersiella kraven i vår verksamhet. Vi anser att det är en klar fördel att Wärtsilä, med sin långa erfarenhet inom utsläppsminskningsteknologi, levererar skrubberlösningen”, säger Sigurjon Markusson, verkställande direktör, Containerships Ltd Oy.

Wärtsiläs omfattande erfarenhet

Wärtsilä har stor erfarenhet av att utveckla och leverera skrubbers för stationära dieselkraftverk och tillhandahåller en lång rad lösningar för utsläppsminskning. Wärtsilä-skrubbern är en helt integrerad konstruktion som syftar till att uppnå optimal effektivitet under dess livscykel med utomordentliga prestanda och kostnadseffektiv drift. Systemet uppfyller de nya IMO-riktlinjerna för avgasrening av alla 2- och 4-taktsmotorer och oljeeldade pannor.

Wärtsilä är den första tillverkaren som tilldelats ett marint skrubbercertifikat från klassifikationssällskapen Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd. Wärtsilä siktar på att stärka sin position som betydande leverantör av skrubbers och annan avgasreningsteknik för marina användningsområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Kytölä
Direktör, Product Centre Ecotech
Wärtsilä Industrial Operations
Tel: +358 40 500 2936
juha.kytola@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

Länk till bild på M/S Containerships VII
Bildtext: Fraktfartyget M/S Containerships VII, med ett dödviktstonnage på 13 965, kommer att utrustas med Wärtsiläs skrubber

Mera information finns i pressmeddelandet (10.9.2009)
Wärtsilä scrubbers first to be certified to combat marine sulphur oxide emissions 

Containerships i korthet
Containerships Group tillhandahåller kompletta lösningar för närsjötransport till kunder inom industri och detaljhandel med regelbundna anslutningar mellan Finland, Ryssland, Skandinavien, Östeuropa, Baltikum, Västeuropa, Storbritannien och östra Medelhavet. Containerships har 600 anställda i 21 länder. Bolaget opererar för närvarande 14 fartyg och 13.000 containers. www.containerships.fi

Wärtsilä i korthet

© 2020 Wärtsilä