Omfattande mängder marknadsbaserad vindkraft kommer att byggas i Finland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Nyhet
18. juni 2018 kl 12:00 FLE Standard Time
Tuulivoima

Vindkraften i Finland är mycket konkurrenskraftig utan understöd. Under de närmaste åren kommer omfattande mängder marknadsbaserad vindkraft att byggas, vilket kommer att förändra Finlands elsystem. Wärtsilä Energy Solutions har modellerat Finlands elsystem och beräknat elsystemets framtida kapacitet, elproduktion samt systemkostnader. Baserat på resultaten uppskattar Wärtsilä att:

  • Vindkraften redan nu är konkurrenskraftig i Finland utan understöd – kostnadsnivån för ny vindkraft är ca. 30 EUR/MWh.
  • Vindkraften in Finland kommer att utökas i omfattande mängder – kapaciteteten kan till och med sjufaldigas fram till 2030 jämfört med nuvarande situation.
  • Den utökade vindkraften kommer att minska elproduktionens helhetskostnader och utsläpp – beräkningarna påvisar en 30 procentig kostnadsinbesparing på systemnivå jämfört med byggande av ny kärnkraft.
  • Vindkraft tillsammans med flexibel produktionskapacitet och värmepumpar möjliggör ett förnyande av fjärrvärmeproduktionen, vilket märkbart minskar koldioxidutsläppen.

Wärtsilä Energy Solutions försäljningsdirektör Matti Rautkivi kommenterar: ”Wärtsilä har globalt visat att billig förnybar energi driver framåt en förändring inom energiförsörjningen. Det är fint att inse att förnybar energi, och framför allt minskade kostnader för vindkraft möjliggör en omfattande utökning av marknadsbaserad vindkraft. Den här utvecklingen kommer att minska både kostnaderna för Finlands elproduktion samt utsläppen och är absolut den rätta vägen mot ett elsystem helt baserat på förnybar energi.”

För mer information, kontakta:

Matti Rautkivi
Försäljningsdirektör
Wärtsilä Energy Solutions
+ 358 40 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

MATTI RAUTKIVIS PRESENTATION

© 2021 Wärtsilä