Wärtsilä stöder Segelfartygsstiftelsen i Finland

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
18. juni 2012 kl 09:00 FLE Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett tioårigt avtal med Segelfartygsstiftelsen i Finland (Sail Training Association Finland, STAF), en ideell organisation specialiserad på att organisera ”Sail Training”-seglingar för ungdomar.

Segelfartygsstiftelsen i Finland är en av de grundande medlemmarna av Sail Training International. I stiftelsens verksamhet spelar socialt ansvar en stor roll. Verksamheten koncentrerar sig på att stöda unga med specialbehov med målsättningen att lära dessa vikten av att kunna ta ansvar, självständighet samt färdigheter för att arbeta i grupp.

Stiftelsens verksamhet grundar sig i huvudsak på frivilligt arbete. Fartygspersonalen består av cirka 200 professionella eller annars aktiva seglare, som fungerar som instruktörer eller lärare för besättningen. Segelfartygsstiftelsen i Finland har arrangerat Sail Training för unga regelbundet sedan år 1983. Stiftelsens flaggskepp TS Helena sjösattes 1992. Sedan 2011 har stiftelsen haft ca 19 250 elever ombord på sina fartyg och stiftelsens fartyg har korsat Atlanten 57 gånger. Denna sommar kommer stiftelsen att ordna sina första seglingar för personer med synskador samt även seglingar tillsammans med förbundet för döva i Finland.

Samarbetet med privata företag så som Wärtsilä och myndigheter är avgörande för att stiftelsen skall kunna existera och fortsätta sitt värdefulla arbete främst för unga personer med specialbehov. Segelfartygsstiftelsen i Finland grundades 1973.

Läs mer om stiftelsen och dess verksamhet på STAF:s egen hemsida http://www.staf.fi/SE.

© 2020 Wärtsilä