Rengöring av flytgasbehållare på Wärtsilä i Vasa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
17. januari 2012 kl 09:00 FLE Standard Time
Wärtsilä planerar inspektion och rengöring av flytgasbehållaren på Vasa leveransenhets område i staden den 18 och 19 januari. Behållaren inspekteras av säkerhetsskäl med jämna mellanrum. På grund av inspektionen töms behållaren med flytande propan med hjälp av en separat gaskompressor och gasen förs över till en tillfällig behållare under tiden för inspektionen.

De sista lämningarna av propangasen bränns bort genom s.k. fackling. Lågan är i början av förbränningen hög, upp till 7 m, och kan synas i grannskapet och staden. Förbränningstiden kan variera, men beräknas vara 4-6 timmar. På vintern är förgasningen långsammare på grund av det kalla vädret, och den lilla mängd vätska som är kvar på behållarens botten förångas långsamt. I stället för att släppa ut propangasen i miljön, där den kan orsaka brandrisk, så bränns den upp. Flytgasens förbränningsprocess är ren och i huvudsak uppstår koldioxid och vatten.

Facklingen påbörjas efter arbetsdagens slut. Wärtsilä har gjort anmälan till räddningsverket och nödcentralen angående kontrollerad bränning av flytgas.
© 2020 Wärtsilä