Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i bolagets rapporteringsspråk

Wärtsilä Oyj Abp, Lokalt pressmeddelande, 16 juni 2020 at 10:45 UTC+2

Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Genom att avstå från svenskan som rapporteringsspråk är Wärtsiläs målsättning att säkra snabbhet och effektivitet i bolagets finansiella rapportering samt i publiceringsprocessen. Den låga användningsgraden av svenskspråkigt material bidrog också till beslutet. Wärtsiläs informationsgivningspolicy, som godkändes 23.9.2010, har reviderats för att återspegla denna förändring.

Allt svenskspråkigt kommunikationsmaterial, inklusive börsmeddelanden, pressmeddelanden, presentationer, delårsrapporter och årsredovisningar, är tillgängligt på Wärtsiläs webbsidor fram till slutet av året. Därefter stängs den svenskspråkiga koncernwebbsidan.

Den uppdaterade informationsgivningspolicyn finns som bilaga till detta meddelande på engelska och finska. Policyn finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investors.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com