Wärtsiläs samarbetsförhandlingar till följd av organisationsförändringen har avslutats

  • Lokalt pressmeddelande
17. juni 2020 kl 01:00 FLE Standard Time

Wärtsilä meddelade den 6.5.2020 att man inleder samarbetsförhandlingar till följd av en global organisationsförändring. Minskningsbehovet för Finlands del beräknades vara 220 arbetsplatser från Marine Business-affärsområdet samt från de globala stödfunktionerna. De nya affärsområdena Marine Power, Marine Systems och Voyage inleder sin verksamhet 1.7.

För Finlands del har samarbetsförhandlingarna nu avslutats och som ett resultat av förhandlingarna konstateras minskningsbehovet vara sammanlagt 109 personer med fast anställning, främst högre tjänstemän. Av uppsägningarna berör 75 Vasa, 12 Åbo och 22 Helsingfors. Av det totala antalet är 88 personer från Marine Business-affärsområdet och 21 från de globala stödfunktionerna.

”Under förhandlingarna lyckades vi minska det ursprungliga minskningsbehovet, men uppsägningarna är ändå under dessa ostabila tider ytterst tunga för personalen och det är jag uppriktigt ledsen för. Vi lever i väldigt utmanande tider, men jag tror att den organisationsförändring som nu verkställs är nödvändig för Wärtsiläs framgång”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

Wärtsilä sysselsätter för tillfället 3800 personer i Finland, varav 2950 i Vasa, 350 i Åbo och 500 i Helsingfors. Av produktionen går 99 procent till export.

Närmare information:

Vesa Riihimäki
verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com
© 2021 Wärtsilä