Wärtsilä med i Företagsbyar för skolelever i Österbotten och Egentliga Finland

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
12. december 2019 kl 00:00 FLE Standard Time

Wärtsilä har åter i höst deltagit i Företagsbyn Österbotten och för första gången även i Företagsbyn Egentliga Finland. Företagsbyarnas inlärningshelhet är riktad mot låg- och högstadieelever. Företagsbyn Österbotten organiseras i Vasa för regionens sjätteklassare. Där fungerar läromiljön för lågstadieelever som ett samhälle bestående av skolbarn som jobbar i företag och yrken som de själv valt. Företagsbyn Egentliga Finland ordnas i Åbo där niondeklassare lär sig om företagens verksamhet genom spel. I Företagsbyn för högstadieelever leder eleverna företaget bland konkurrenter på den internationella marknaden.

Yrityskylä


Minna Niemi
, teamledare för Talent Acquisition på Wärtsilä, är involverad i Företagsbyn Österbotten. Hon betonar betydelsen av Wärtsiläs engagemang i Företagsbyn. ”I Företagsbyn lär ungdomarna känna Wärtsiläs verksamhet, företagskultur och arbetsuppgifter, men samtidigt lär de sig samarbete, entreprenörskap och uthållighet som är alla viktiga faktorer i vårt samhälle. Vi vill föra teknologi och innovation närmare ungdomarna och det här möjliggörs genom Företagsbyn. Företagsbyn har ekosystemstänkande, vilket är en viktig affärsmodell också för Wärtsilä”, sa Minna.

Jyrki Koivisto, direktör för Business Control, är involverad från Wärtsilä i Företagsbyn Egentliga Finland. Enligt honom är Företagsbyn ett bra koncept som spelar en viktig roll i hurdan bild ungdomarna får av Wärtsilä. ”Ungdomarna är en lämplig publik för temat hållbar utveckling, eftersom hänsynstagande till miljön och att utveckla produkter passar ur den synvinkeln ungdomarnas värden. Jag tycker att Företagsby-arrangemanget är utmärkt och att ungdomarna är väldigt ivriga och aktiva”, sa Jyrki.

Företagsbyns inlärningshelhet ökar elevernas kännedom om Wärtsiläs affärsverksamhet, produkter och hållbara utveckling. Feedbacken från skoleleverna har också varit bra. ”Vi visste i förväg att Wärtsilä tillverkar motorer, men vi ville veta mera om vad Wärtsilä gör och om företaget är bättre än andra”, berättade sjätteklassare när Wärtsiläs representanter besökte Företagsbyn Österbotten. Elever som redan besökt Företagsbyn Egentliga Finland sa att de hade lärt sig samarbeta och att de hade förstått att Wärtsilä är ett företag som tar miljöansvar. Wärtsilä har deltagit i Företagsbyn sedan 2013.

© 2020 Wärtsilä