Wärtsilä donerar 1,5 miljoner euro till högskolor

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11. maj 2010 kl 08:30 FLE Standard Time

Wärtsilä har beslutat att donera sammanlagt 1,5 miljoner euro för att stöda vetenskap, forskning och undervisning i finländska högskolor. Stödet är fördelat enligt följande: Aalto-universitetets grundfond får 1 miljon euro, Svenska handelshögskolans grundfond 300 000 euro och Åbo Akademis grundfond 200 000 euro.

”Högskolorna är ytterst viktiga samarbetspartner för Wärtsilä inom forskning och produktutveckling.  Med denna donation vill vi främja den finländska högskoleinstitutionens fortsatta framgång och höga nivå också i framtiden. Samtidigt är denna donation en investering för att utveckla den framtida rekryteringsbasen”, säger koncernchef Ole Johansson.

Ytterligare information:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 40 547 63 90
atte.palomaki@wartsila.com

© 2021 Wärtsilä