Wärtsiläs reservkraftverket till kärnkraftverket i Lovisa invigdes 4.1

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
11. januari 2012 kl 09:00 FLE Standard Time
Wärtsiläs 20V32 OilCube-reservkraftverk som beställts av Fortum Power and Heat till kärnkraftverket i Lovisa invigdes 4.1 på Hästholmen.

Vesa Riihimäki, direktör för kraftverksbusinessen inom Wärtsilä, berättade att Fortum-projektet är en viktig referens för Wärtsilä. En av businessens strategiska målsättningar är att växa inom kärnenergiindustrins tillämpningar så som reservkraftverk och nöddieselgeneratorer. I och med det här projektet gjorde Wärtsilä en comeback i kärnkraftindustrin. Vesa berättade att han även var glad över att Wärtsilä fått bygga kraftverket i Finland.

Wärtsiläs reservkraftverk ersätter Lovisas gamla reservkraftverk. Kraftverket är en nyckelfärdig leverans med en eleffekt på 9,7 MW och det drivs med lättolja. Reservkraftverket säkrar eltillförseln till nödsystemen i kärnkraftverket i situationer där elproduktionen från det egna kraftverket eller det externa elnätet inte fungerar. Reservkraftverket är planerat att fungera under extrema väderförhållanden i temperaturer mellan -40°C och +40°C och orkanvindar.

Direktör för Fortums Power-division Matti Ruotsala berättade att han är nöjd med att Fortum fick en världsledande motortillverkare som leverantör av säkerhetssystemet till kärnkraftverket i Lovisa. Som en fördel med Wärtsiläs kraftverk ser han speciellt den korta starttiden.
© 2020 Wärtsilä