Wärtsilä går med i Seabin-projektets kamp mot nedskräpning av havet

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande 10 februari 2017 at 10:15 UTC+2

Den finländska teknologikoncernen Wärtsilä har tecknat avtal med Seabin-projektet om att delta i deras globala pilotprogram för att åtgärda det globala problemet med nedskräpning av våra hav. Projektet närmar sig utmaningen från flera vinklar med betoning på utbildning, forskning och teknik.

Wärtsilä kommer att samarbeta med Seabin-projektet de kommande tre åren och sponsrar både Helsingfors stad och Helsingfors hamn för deras medverkan i programmet. Målet med partnerskapet mellan Wärtsilä och Seabin är att genomföra dynamiska och flexibla åtgärder med hjälp av Wärtsiläs erfarenhet, etablerade teknologier och kunnande inom utveckling av miljöprodukter.

Partnerskapet med Seabin ingår i Wärtsiläs program under Finlands 100-årsjubileum. Företaget vill fira Finlands 100-åriga självständighet genom att ge något tillbaka till sitt land, och en del av detta är sponsringen av Helsingfors stad och hamn.

Seabins globala pilotprogram lanseras i april 2017 med presentation och installation av den senaste prototypen (V5 Hybrid) på olika platser runt om i världen. Helsingfors är en av dessa platser och hittills den enda i Norden. Under en tre månaders provperiod samlar man in användarerfarenheter och data från alla pilotpartner innan den kommersiella försäljningen av Seabin startar.

Seabin är en flytande soptunna som läggs ut vid marinor, bryggor, båtklubbar och kommersiella hamnar och samlar in allt skräp som flyter i vattnet. Vattnet sugs in från ytan och passerar genom filterpåsen i Seabin-soptunnan. Vattnet pumpas sedan ut igen och kvar i påsen blir sopor och skräp som sedan hanteras enligt gällande avfallsbestämmelser. Seabin har också potential att samla in en viss procent olja och föroreningar som flyter på vattenytan. Seabin-soptunnan använder sig för närvarande av 12-volts dränkbara pumpar, men den kan också drivas med alternativa och renare energikällor. Det kan vara solenergi, vågkraft eller vindkraft beroende på geografisk placering tillgänglig teknik.

Sponsorstöd till Helsingfors

I syfte att verka för en renare havsmiljö har Wärtsilä också tecknat avtal med Helsingfors stad och Helsingfors hamn om att skänka två provexemplar av Seabin-soptunnan som testas i Helsingfors under provperioden. Ytterligare fyra Seabins kan installeras när den kommersiella försäljningen startar. Helsingfors stad och Helsingfors hamn svarar för det dagliga underhållet av Seabin-soptunnorna.

Hållbarhets- och miljöinitiativ

Wärtsilä är medlem i Sustainable Shipping Initiative (SSI), har undertecknat FN:s initiativ Global Compact och förser de traditionella marin- och energimarknaderna med hållbara och förnybara lösningar, allt i syfte att minska miljöavtrycket från marina transporter och energiproduktion.

Wärtsilä erbjuder banbrytande teknologi för att minska fartygsutsläpp med hjälp av avgasreningssystem och flerbränslemotorer som främst drivs med flytande naturgas, ett renare alternativ till diesel och biodiesel. Wärtsilä designar, levererar och installerar teknologi för hantering av barlastvatten för att minska mängden föroreningar som släpps ut i haven, vilket gynnar de marina ekosystemen i världen. Wärtsiläs system för fjärrövervakning och fleet management hjälper till att optimera fartygsdriften.

Inträdet i solenergibranschen har visat sig vara ovärderligt för Wärtsiläs redan imponerande utbud. Genom att utöka portföljen med nya hållbara innovationer hjälper Wärtsilä kunderna att minska sina koldioxidutsläpp. Wärtsilä är det första företaget som erbjuder storskaliga hybridsolkraftverk. I hybridlösningen samverkar en solcellspark med ett ultraflexibelt Wärtsilä Smart Power Generation-kraftverk. De två enheterna drivs synkront för att minska motorernas bränsleförbrukning.

"Wärtsilä är stolt över att vara med i Seabins globala pilotprogram. Som en av de ledande leverantörerna av lösningar för sjöfartsindustrin är det vårt ansvar att leverera energieffektiva produkter som hjälper våra kunder att skydda miljön. Vi måste göra något åt miljön nu och alla kan göra sin del, både företag och privatpersoner", säger Jaakko Eskola/.

 "Vi är glada över att Wärtsilä har anslutit sig till programmet och är ännu stoltare över att de sponsrar en hel stad med Seabin-soptunnor. Vi ser fram emot fler fantastiska och dynamiska samarbeten med Wärtsilä inom en snar framtid för att ytterligare utveckla tekniken och sjösätta fler Seabin-tunnor", säger Pete Ceglinski, medgrundare och VD för Seabin-projektet.

Fakta om nedskräpning av världshaven

Plastens påverkan på vår miljö och våra ekosystem är enorm. Det uppskattas att fram till 2025 kommer det att finnas ett ton plast i havet för vart tredje ton fisk. År 2050 förväntas världshaven innehålla mer plast än fisk i vikt räknat (källa: Ellen Macarthur Foundation 2016). Under de senaste 10 åren har vi producerat mer plast än under hela förra seklet. Plast orsakar skador på det marina ekosystemet för mer än 13 miljarder USD varje år. Djuren får i sig våra bortkastade sopor och fastnar i dem. Lokala marina miljöer drabbas, vilket leder till minskade fisk- och skaldjursbestånd. Sjöfarts- och turistindustrin skadas, samtidigt som människor omedvetet konsumerar skadliga föroreningar genom att äta fisk och skaldjur som innehåller miljögifter.

Mer information

Länk till bilder

För mer information, kontakta:

Wärtsilä
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
atte.palomaki@wartsila.com
Tel: +358 10709 5599

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
sari.luhanka@wartsila.com
Tel: +358 50 3860 353