Wärtsiläs samarbetsförhandlingar i Finland har avslutats

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
8. december 2010 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsilä informerade 18 oktober 2010 att bolaget har beslutat genomföra en global organisationsstruktur för alla stödfunktioner med målsättningen att stöda affärsverksamheten på det mest effektiva sättet.

Wärtsiläs anpassning till det nya arbetssättet och lägre volymnivåer ledde i Finland till samarbetsförhandlingar vars målsättning var att minska 130 jobb i stödfunktionerna. Samarbetsförhandlingarna som avslutades idag resulterade i ett uppsägningsbehov av maximalt 85 personer i ordinarie tjänst, varav 41 personer finns inom IT-funktionen. Merparten av uppsägningsbehovet finns i Vasa. Det totala antalet anställda i de finska enheterna är för närvarande 3440, varav 2870 i Vasa, 290 i Åbo och 280 i Helsingfors.

Förutom uppsägningarna kommer nedskärningar att ske genom att tidsbundna kontrakt inte förlängs och genom pensionsarrangemang. Wärtsilä kommer att erbjuda de uppsagda stöd i form av jobbsöknings- och omplaceringsskolning samt skolningsbidrag för nödvändig fortbildning. Inom IT-funktionen förbereder Wärtsilä etablering av kompetenscenter i Kina och Indien för att stöda de växande asiatiska marknaderna och sina globala verksamheter.

Baserat på samarbetsförhandlingarna har Wärtsilä beslutat att för Finlands del påbörja de planerade åtgärderna för att minska personalen.

Wärtsilä publicerade 18.10.2010 sina planer på att minska sammanlagt ca 400 arbetsplatser globalt inom stödfunktionerna och IT-funktionen. Förutom Finland kommer nedskärningarna att fördelas på omkring 30 andra länder. Personalnedskärningarna är en del av det omstruktureringsprogram som publicerades i januari och vars målsättning är att minska sammanlagt 1400 arbetsplatser globalt.

Tilläggsuppgifter:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 40 5476390

Juha Kytölä
Verkställande direktör, Wärtsilä Finland Oy
Tel. +358 40 5002936

Raimo Lind
Vice verkställande direktör & ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 7095640

© 2020 Wärtsilä