Wärtsiläs samarbetsförhandlingar gällande permitteringar på viss tid avslutades

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lokalt pressmeddelande
8. april 2020 kl 09:30 FLE Standard Time

Wärtsilä meddelade 2.4.2020 att man inleder samarbetsförhandlingar om permitteringar på viss tid för hela personalen i Finland. Samarbetsförhandlingarna har nu avslutats och som ett resultat av dessa kommer totalt högst 3130 anställda från alla personalgrupper att bli permitterade. Av det totala antalet kommer cirka 2000 anställda från Marine Business, cirka 640 från Energy Business och cirka 490 från stödfunktioner. Av de permitterade jobbar ca 80 procent i Vasa. Permitteringsförfarandet kan genomföras fram till slutet av innevarande år, och permitteringens omfattning samt varaktighet kan variera för olika funktioner, med en längsta varaktighet på 90 dagar per person.

”Denna exceptionella coronapandemins effekter på världsekonomin har redan på kort tid varit så omfattande att vi tyvärr måste göra betydande permitteringar av Wärtsiläs personal i Finland. Permitteringarnas omfattning och varaktighet kan variera mycket för olika funktioner och en del av permitteringarna förverkligas som deltidspermitteringar till exempel genom att förkorta arbetsveckan. Det är fortfarande svårt att bedöma hur situationen kommer att utvecklas och hur länge den kommer att pågå, men med dessa tillfälliga permitteringar strävar vi efter att göra vår verksamhet så flexibelt som möjligt. I vilket fall som helst är situationen svår för personalen, och det beklagar jag särskilt mycket”, säger Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland.

Wärtsilä har ca 3800 anställda i Finland, av vilka 2950 jobbar i Vasa, 500 i Helsingfors och 350 i Åbo.

 

Närmare information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä