Wärtsiläs samarbetsförhandlingar i Finland har avslutats

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
7. november 2019 kl 14:00 FLE Standard Time

Wärtsilä meddelade 25.9.2019 att man kommer att fortsätta det i januari 2019 publicerade globala anpassningsprogrammet vars målsättning är att säkra lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden genom att anpassa bolagets affärsområden och resurser. Med anledning av detta påbörjade man i Finland samarbetsförhandlingar gällande alla Wärtsilä-bolag och verksamhetsställen. Minskningsbehovet meddelades vara högst 200 arbetsplatser. 

Samarbetsförhandlingarna i Finland har nu avslutats och som ett slutresultat av förhandlingarna konstateras minskningsbehovet vara sammanlagt 92 personer med fast anställning, främst högre tjänstemän. Av uppsägningarna berör 75 Vasa, 5 Åbo och 12 Helsingfors. Av det totala antalet är 66 personer från Energy-affärsområdet och 26 från Marine-affärsområdet samt stödfunktionerna.

”För personalen är det ytterst tungt att vi nu för andra gången i år är tvungna att omvärdera vår organisations dimensionering i förhållande till den förändrade situationen. Tyvärr har den instabila världsekonomin och den geopolitiska situationen samt osäkerheten inom energipolitiken på vår centrala nyförsäljningsmarknad försvagat orderingången, och därför är det nödvändigt att anpassa verksamheten. Vi lyckades få ner det ursprungliga minskningsbehovet märkbart, men trots det är inverkan på personalen speciellt i Vasa onekligen stor, eftersom en betydande del av Energy-affärsområdets personal sitter i Vasa”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

Wärtsilä sysselsatte i slutet av oktober 3905 personer i Finland, varav 3037 i Vasa, 377 i Åbo och 491 i Helsingfors.

Närmare information:

Vesa Riihimäki
verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä