Wärtsilä inleder samarbetsförhandlingar i Finland på grund av förändringar i organisationsstrukturen

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
6. maj 2020 kl 09:30 FLE Standard Time

Teknologibolaget Wärtsilä berättade 5.3.2020 om sina planer på att fördela Marine-affärsområdet i tre självständiga affärsområden. Syftet med förändringen är att påskynda genomförandet av strategin och förenkla affärsstrukturen. De nya affärsområdena Marine Power, Marine Systems och Marine Voyage startar sin verksamhet 1.7. Genomförandet av planerna förväntas leda till en minskning med omkring 700 arbetstillfällen globalt.

Wärtsilä har idag 6.5 lagt fram ett förhandlingsförslag i enlighet med samarbetslagen, som omfattar alla bolag, personalgrupper och verksamhetsställen i Finland, med undantag för Energy-affärsområdets personal. För verksamheten i Finland kommer de globala planerna att innebära en minskning med upp till 220 arbetsförhållanden från Marine-affärsområdet och de globala stödfunktionerna. Antalet minskade arbetsförhållanden inom olika funktioner, personalgrupper och verksamhetsställen definieras under samarbetsförhandlingarnas gång.

”På grund av omstruktureringen av den globala verksamheten måste vi också anpassa vår verksamhet i Finland och tyvärr kan vi inte undvika personalminskningar. För att säkerställa konkurrenskraft och lönsamhet är det dock nödvändigt att göra en förändring. Även om tidpunkten är utmanande är det snabba genomförandet av den nya organisationen och verksamhetsmodellen viktigt för Wärtsiläs framtida framgång”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

I samband med den globala förändringen i organisationsstrukturen öppnas även över 300 nya positioner som personalen kan söka. Det är omöjligt att uppskatta den geografiska fördelningen av de nya arbetsplatserna innan rekryteringsprocessen gåtts igenom i sin helhet, men positionerna kan sökas av hela personalen globalt.

Wärtsilä har cirka 3 800 anställda i Finland, varav 2 950 arbetar i Vasa, 500 i Helsingfors och 350 i Åbo. 99 procent av produktionen går till export.

 

Tilläggsinformation:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä