Wärtsilä deltar i Dialog – ett gemensamt projekt som utförs tillsammans med framtida arbetstagare

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
6. maj 2011 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsilä samt åtta andra finska företag vill skapa ett bättre arbetsliv tillsammans med framtida arbetstagare. Wärtsilä, Accenture, Kone, Op-Pohjola, Outokumpu, Sanoma, UPM och Valio deltar i Dialog-projektet tillsammans med Aalto universitetet. Målsättningen är att tillsammans med studerande och utvalda företag på årlig basis identifiera huvudsakliga förändringar i framtida arbetsliv och således lägga grund för en bättre arbetsomgivning. Avsikten är att föra en dialog mellan arbetsgivare och framtida arbetstagare och på så sätt skapa Nytt arbete som motiverar, inspirerar och visar resultat. Ett bättre arbetsliv skapas gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare.

Wärtsilä vill vara med och utveckla ett bättre arbetsliv med inriktning på framtiden. ”Wärtsilä deltar i Dialog-projektet eftersom vi vill vara med och utveckla framtida arbete och arbetsliv . Viktigast av allt är det faktum att både diskussionerna och utvecklingen sker tillsammans med framtida arbetstagare”, säger Päivi Castrén, Wärtsiläs personaldirektör.

Dialog-projektet utförs i form av en empirisk undersökning som klarlägger Aalto-universitetsstuderandes attityder till arbete. Undersökningen utförs dels som stickprov, dels mera djupgående. Under tiden kommer en diskussion att äga rum med de nio företagen för att klarlägga företagens arbetssätt och vad de har att erbjuda i framtiden. Slutligen kulminerar projektet i en sammankomst då 100 toppstuderande från Aalto universitetet sätter sig ned tillsammans med representanter för företagens ledningsgrupper och utbyter idéer gällande framtida arbete.

Ur undersökningsresultaten framgår bland annat
• vilka element Nytt arbete utgör – vilka trender förekommer?
• framtida förmän och handlingsmänniskor – vem är de?
• studerandes förutfattade positiva och negativa föreställningar om en arbetsgivare och arbetsgivarens arbetssätt
• hurudana arbetstagare och till vilka befattningar söker företagen personer för tillfället?
• det medverkade företagets beredskap och intresse för Nytt arbete.

Dialog-projektets resultat publiceras i en rapport i februari 2012.

Läs mer om Dialog-projektet (på engelska). På projektets finskspråkiga Facebook-sidor kan du kommentera och delta i diskussionen om Nytt arbete.

© 2020 Wärtsilä