Wärtsilä stöder Crisis Management Initiative som ledande samarbetspartner

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
4. april 2011 kl 15:00 FLE Standard Time
Wärtsilä, en ledande leverantör av kraftlösningar för fartygs- och energimarknaderna, har ingått ett samarbete med Crisis Management Initiative, en finsk oberoende ideell förening som arbetar för att lösa konflikter och bygga upp hållbar fred. Som ledande samarbetspartner stöder Wärtsilä CMI:s verksamhet och ingår partnerskapsprogram med CMI på utvalda områden runtom i världen. 

CMI:s ordförande, Nobelprismottagaren Martti Ahtisaari förklarar att understöd från företag är mycket viktigt för att CMI ska växa och få större inflytande. Saklig finansiering behövs för att organisationen ska kunna utveckla projekt som på riktigt har en inverkan. 

CMI specialiserar sig på att lösa konflikter genom att förmedla fred och vidta åtgärder som bygger självsäkerhet. Avsikten är att sammanslå fredsprocesser och bygga upp långsiktig, hållbar fred med som parterna engagerar sig i. Organisationen har pågående operationer i Afrika, Mellanöstern, området kring Svarta havet, Centralasien och i Aceh i Indonesien.

“Wärtsiläs engagemang och fokus på hållbarhet samt ansvarsfullt företagande kommer att stärkas genom detta samarbete med Crisis Management Initiative. Vi är stolta över att få arbeta med CMI, som har ett årtionde av erfarenhet av att göra världen bättre genom att stöda konfliktlösning och skapa stabilare statsledningar”, säger Marko Vainikka, Director, Sustainability på Wärtsilä Corporation.

Wärtsilä har levererat kraftlösningar till mer än 160 länder. I många utvecklingsländer utgör Wärtsiläs teknologi en central komponent i energiinfrastrukturen och en förutsättning för ekonomisk och social utveckling. Eftersom livscykeln för Wärtsiläs installationer ofta är längre än 30 år, måste företaget tidvis arbeta i områden där statsledningen saknar makt. I sådana områden vill Wärtsilä arbeta för att bygga upp starkare statsledningar och ansvarsfullt företagande, och i detta hänseende kan CMI påverka.

Wärtsilä har långa traditioner av hållbar verksamhetspraxis. Wärtsiläs uppförandekod förbinder alla anställda och den förstärks av att Wärtsilä förbinder sig till FN:s Global Compact. Då Wärtsilä nu samarbetar med CMI, betonas vikten av ansvarsfull verksamhet och stöd till de samhällen där företaget verkar. 

Läs mer om CMI på www.cmi.fi

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marko Vainikka
Direktör, hållbar utveckling
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358-408307782
marko.vainikka@wartsila.com 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358-405476390
atte.palomaki@wartsila.com 
© 2020 Wärtsilä