Wärtsilä påbörjar samarbetsförhandlingar gällande permitteringar för viss tid

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lokalt pressmeddelande
2. april 2020 kl 15:00 FLE Standard Time

Teknologibolaget Wärtsilä Oyj Abp meddelade 31.3 om proaktiva åtgärder för att minimera coronapandemins negativa inverkan på dess globala verksamhet. På grund av dessa produktionsrelaterade och ekonomiska skäl kommer Wärtsilä att inleda samarbetsförhandlingar i Finland om permitteringar för viss tid. Alla Wärtsilä-bolag, verksamhetsställen och personalgrupper i Finland omfattas av förhandlingarna. Bolaget har lagt fram ett förhandlingsförslag i denna fråga i dag 2.4. Permitteringarna är på viss tid och begränsade till 90 dagar. Antalet permitteringar i olika funktioner, bolag och verksamhetsställen kommer att specificeras under förhandlingarna.

"Denna mycket exceptionella coronapandemi har skapat ökad osäkerhet på marknaden och för verksamheten. Situationen är också obehaglig för de anställda, som har varit tvungna att anpassa sig till den nya situationen på mycket kort tid. Vi har redan anpassat våra sätt att arbeta till exempel genom distansarbete, för att möjliggöra att verksamheten fortsätter så normalt som möjligt. Produktionen i Vasa har kunnat möta våra kunders behov, och det är vårt mål även i framtiden. Tyvärr minskar dock verksamheten i många kundsegment. Det är för närvarande svårt att bedöma utvecklingen av situationen, men med dessa tidsbegränsade permitteringar kan vi anpassa verksamheten flexibelt”, säger Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland.

Wärtsilä har cirka 3 800 anställda i Finland, varav 2 950 arbetar i Vasa, 500 i Helsingfors och 350 i Åbo. 99 procent av produktionen går till export.

 

Tilläggsinformation:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä