Wärtsilä undertecknade sexårigt serviceavtal med rederiet Kristina Cruises

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
1. september 2010 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett serviceavtal med finska rederiet Kristina Cruises Oy. Avtalet gäller rederiets renoverade kryssningsfartyg M/S Kristina Katarina. Det sexåriga serviceavtalet omfattar service av fartygets fyra huvudmotorer och fyra hjälpmotorer och säkrar en lång livslängd för fartyget.

Serviceavtalet är en ny milstolpe i Wärtsiläs och rederiet Kristina Cruises långa och goda samarbete som började redan år 1987 vid Wärtsiläs reparationsvarv i Kotka när M/S Kristina Reginas ångpannor byttes ut mot Wärtsilä Diesel-motorer. Rederiets förtroende för Wärtsiläs teknologi och service ledde senare till ett serviceavtal gällande M/S Kristina Regina. Fartyget har sålts till Åbo som restaurang-, hotell- och museibåt.

I samband med M/S Kristina Katarinas ombyggnad rustade Wärtsilä upp fartygets huvud- och hjälpmotorer till att motsvara dagens standarder gällande miljö och lönsamhet. Den förnyade Kristina Katarina åkte på sin första kryssning i slutet av augusti.

Det nu undertecknade serviceavtalet täcker all periodisk motorservice från 4000 till 24000 driftstimmar. Dessutom utför Wärtsilä regelbunden service på turboladdare, regulatorer, generatorer, detektorer för oljedimma, startluftskompressorer och Senitec-systemet för hantering av oljigt vatten.

Rederiet Kristina Cruises är ett familjeföretag och ägarna anser att fartygets tillgänglighet och funktionssäkerhet är mycket viktiga faktorer. Wärtsilä fick avtalet tack vare företagets goda rykte, långa och ypperliga kundrelationer samt starka konkurrensfördel i form av tekniskt stöd dygnet runt, sju dagar i veckan.

Tilläggsuppgifter:
Peter Guldbrand
Försäljningschef, Serviceenheten i Finland
Wärtsilä Finland Oy
Mobiltelefon: 040 837 3886
peter.guldbrand@wartsila.com

Marica Lassus
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
Mobiltelefon: 050 2094
marica.lassus@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä