Byggstart för energilaboratoriet i Vasa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
1. juni 2015 kl 10:00 FLE Standard Time

Vasa universitet möter ett växande behov genom att investera i ett nytt forsknings- och produktutvecklingslaboratorium i Brändö i Vasa. Förutom universitetet deltar aktivt Tekes, Vasa stad och regionens energibolag, bl.a. Wärtsilä, i projektet.

Grundinvesteringen uppgår till ca fyra miljoner euro i maskiner och anläggningar samt skapandet av forskningsutrymmen. Tekes står för ca tre miljoner och slutdelen består av företagsfinansiering och universitetets strategiska investering.

Förbränningsmotor- och bränslelaboratoriet placeras i nybyggnationen på Wolffskavägen. Vasa universitet ansvarar för innehållet i forskningen. Tekes har gett ett positivt finansieringsbeslut vad gäller laboratorieutrustningen i utrymmena och Wärtsilä levererar motorer för forskningsbruk.

­– Samarbetet ökar betydligt våra möjligheter att bevara vår ledande position i den internationella konkurrensen i framtiden också, konstaterar Wärtsilä Finland Oy:s vd Stefan Damlin. Han är övertygad om att verksamhetsmodellen för det nya Energy Research Center för med sig synergieffekter till många av energibolagen i regionen, särskilt på lång sikt.  

Vasaregionen, som sysselsätter 11 000 personer eller en fjärdedel av Finlands arbetskraft inom energibranschen, är känd för sitt starka energikunnande. Omsättningen är 4,4 miljarder euro och exportens andel 70 %. Vasaregionen står för ca en tredjedel av Finlands energiteknologiexport. Två av tre företag som satsar mest på forskning och utveckling finns i Vasa.

Energy Research Center

© 2020 Wärtsilä