Wärtsilä avyttrar sin pumpverksamhet

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
31. oktober 2018 kl 14:25 FLE Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har avyttrat sin pumpverksamhet till Solix Group, ett skandinaviskt investeringsbolag med kontor i Köpenhamn och Malmö. Wärtsilä Pumps tillhörde organisationen Wärtsilä Marine Solutions och blev en del av företaget vid förvärvet av Hamworthy år 2012. Wärtsilä Pumps omsättning uppgick till ca 50 miljoner euro år 2017.

Avyttringen ger Wärtsilä möjlighet att lägga större fokus på sin vision om ett Smart Marine-ekosystem. Visionen bygger på en snabb introduktion av nya tekniker som ger helt nya sätt att uppnå effektivitet och kostnadsinbesparingar. Wärtsiläs målsättning är att leda branschens övergång till ett Smart Marine-ekosystem med hjälp av digitalisering och uppkoppling samt ett djupgående samarbete med kunder och partner.

Wärtsilä Pumps har sitt huvudkontor i Ålborg i Danmark och designar, tillverkar och marknadsför specialpumpar, främst vertikal- och processpumpar, till marinbranschen och olje- och gasindustrin. Företaget har funnits på marknaden i mer än 100 år och dess varumärken inkluderar bland annat Svanehøj, Hamworthy Pumps, Eureka och Dolphin. De ledande produkterna används i uppdragskritiska tillämpningar, såsom avlastning, bränslehantering, ballastering, motorkylning, brandskydd och avgasrening, där enkel åtkomst och säker hantering av utrustningen är ytterst viktigt.

”Pumpar kommer även fortsättningsvis att vara en central del av Wärtsiläs olika gas- och bränslesystemlösningar. Vi förutser en stark framtid för den här verksamheten med en målmedveten ny ägare som kommer att vara en viktig leverantör till Wärtsilä”, säger Timo Koponen, Vice President, Processing Solutions, Wärtsilä.

Wärtsilä Pumps består av juridiska enheter i Danmark och Singapore, som tillsammans står för en betydande del av verksamheten. De flesta av de 230 anställda som hör till pumpverksamheten finns i de här länderna. Till verksamheten hör även ca 20 anställda på Wärtsiläs dotterbolag i sju länder och produktion i Kina. 

Kontakter för media:

Timo Koponen
Vice President, Processing Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +44 1202 662600
timo.koponen@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Solutions Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä