Wärtsilä breddar sin Smart Marine-portfölj med en kompakt höghastighetsmotor: Wärtsilä 14

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
28. november 2018 kl 19:30 FLE Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä stärker sin position som global ledare på sjöfartsmarknaden genom att introducera den första höghastighetsmotorn från Wärtsilä.

Det var på International Workboat Show i New Orleans i USA som Wärtsilä 14 presenterades; en kompakt höghastighetsmotor som designats enligt kraven för begränsat utrymme, vikt och lägre kapitalkostnad för att uppfylla nuvarande och framtida globala utsläppsbestämmelser, samt för att ge kunderna förbättrad effektivitet, säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Den nya motorn främjar Wärtsiläs Smart Marine-vision eftersom varumärket fortsätter att erbjuda kunderna ett allt bredare utbud för att uppfylla specifika driftbehov.

Wärtsilä 14-motorn är mångsidig och har designats för att användas med en mängd olika tillämpningar inom sjöfarts- och offshoremarknaderna. Den fungerar både som huvudmotor och generatoraggregat och är idealisk för hybridinstallationer. Den kompakta höghastighetsmotorn finns med 12 eller 16 cylindrar, vilket ger en effekt på 755–1340 kW i mekanisk propulsion och 675–1155 kWe i hjälpmotorkonfiguration och dieselelektrisk konfiguration.

Wärtsiläs senaste generatoraggregatutbud är idealiskt för fartyg, ägare och operatörer där effekt/viktförhållande, bränsletyp, effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan är viktiga faktorer. Exempel på sådana profiler är bogserbåtar, fiskefartyg, servicefartyg för offshoreverksamhet, mindre färjor och marknaden för hjälpmotorer i handelsfartyg.

Wärtsilä 14 har utvecklats i nära samarbete med Liebherr, en av de största byggmaskintillverkarna i världen och ledande teknologileverantör för ett antal andra branscher. De första leveranserna av Wärtsilä 14 är planerade till slutet av 2019. Liebherr ansvarar för produktutveckling, klassificering och tillverkning av motorerna. Den nya motortypen stöds av Wärtsiläs unika, globala servicenätverk under hela livscykeln.

”Vi är stolta över den här kompakta men mäktiga höghastighetsmotorn”, säger Stefan Wiik, direktör för Marine Power Solutions på Wärtsilä, ”eftersom vi med den träder in på en strategiskt viktig marknad för vårt varumärke. Den förstärker vår globala position som ledare inom helintegrerade teknologier och hybridlösningar och vittnar om de påtagliga fördelarna i vårt samarbete med Liebherr”.

Ny bogserbåtsdesign redo för Wärtsilä 14

Wärtsilä presenterade generatoraggregatet och kompletterar erbjudandet med introduktionen av HYTug 40-designen och -konceptet. Den år 2017 lanserade versionen av HYTug fick nu en utvecklad version vid sin sida som är designad för grundare vatten. Hybridpropulsionslösningen består av två Wärtsilä 14-motorer och erbjuder olika flexibla driftegenskaper, bland annat ett nollutsläppsläge. HYTug 40 karakteriseras av låga underhålls- och driftkostnader och uppfyller alla globala miljöregler. Vid installation i ett Wärtsilä NOx-reduktionssystem (NOR) uppfylls även IMO Tier III-kraven.

Wärtsilä tror starkt på att Wärtsilä 14 kommer att bli en ny teknologisk branschstandard för både huvudmotor- och generatoraggregatlösningar på marknaden, eftersom den ger betydliga finansiella, driftmässiga och miljömässiga fördelar. Dessa förbättringar är nyckeln till att uppnå och upprätthålla lönsam verksamhet för fartygsägare och operatörer runt om i världen.

Wärtsilä 14 
Wärtsilä HY Tug 40

Bildtext 1: Den nya höghastighetsmotorn Wärtsilä 14 förväntas bli en ny branschstandard när det gäller kompakt design samt finansiella, driftmässiga och miljömässiga fördelar.
Bildtext 2: Wärtsilä HYTug 40-konceptet har två Wärtsilä 14-motorer och en hybridpropulsionslösning.

Kontakter för media:

Juha Kytölä
Direktör, Power Supply
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +358 10 7092650
juha.kytola@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Solutions Marketing
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Alexandra Nolde
Senior Communication & Media Specialist
Liebherr
Tel: +41 56 296 43 26
alexandra.nolde@liebherr.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä