Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Flaggningsanmälningar
26. mars 2020 kl 11:30 FLE Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har överskridit 5%:s flaggningsgränsen 24.3.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,85% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,11%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

  % av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 4,85% 0,25% 5,11% 591.723.390
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) Under 5% Under 5% Under 5%  

 

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
  Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
FI0009003727   28.734.416   4,85%
Summa A 28.734.416 4,85%

 

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)  Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  1.403.321 0,23%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  104.038 0,01%
Summa B       1.507.359 0,25%
© 2021 Wärtsilä