Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Hietanen, Kari

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
20. mars 2020 kl 12:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Hietanen Kari
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Wärtsilä Oyj Abp
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200320114428_6
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-03-19
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 700 Enhetspris: 5,39 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1 700 Medelpris: 5,39 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä