Wärtsilä publicerar bokslutskommunikén för år 2018 den 30.1.2019 kl. 8.30 lokal tid

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
17. januari 2019 kl 16:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp publicerar bokslutskommunikén för år 2018 på onsdagen den 30.1.2019 kl. 8.30 finsk tid. Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig i pdf-format, i ett webbaserat rapportsystem på http://www.wartsilareports.com/sv-SE/ samt på företagets webbsida www.wartsila.com efter publicering.

En analytiker- och presskonferens ordnas samma dag, onsdagen den 30.1.2019 kl. 10.00 finsk tid på Wärtsilä Helsinki Campus, Hiililaiturinkuja 2, Helsingfors, Finland.

Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1228592&tp_key=fe9a6a3b32Instruktioner och telefonnummer för telekonferensen finns som bilaga till detta meddelande. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före den börjar och ange följande information:

Konferensnamn: Wärtsilä Corporation - Financial Statements Bulletin 2018
Konferenskod: 7139357

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Wärtsiläs webbsida senare samma dag.

Teleconference details

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä