Wärtsilä publicerar bokslutskommunikén för år 2019 den 30.1.2020 kl. 8.30 lokal tid

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
16. januari 2020 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp publicerar bokslutskommunikén för år 2019 på torsdagen 30.1.2020 kl. 8.30 finsk tid. Rapporten kommer att finnas tillgänglig i PDF-format, i ett webbaserat rapportsystem på http://www.wartsilareports.com/sv-SE/ samt på företagets webbsida www.wartsila.com efter publicering.

En analytiker- och presskonferens ordnas samma dag, torsdagen 30.1.2020 kl. 10.00 finsk tid på Wärtsilä Helsinki Campus, Kolkajsgränden 2, Helsingfors, Finland. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses genom att registrera sig på adressen: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/4569555. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Wärtsiläs webbsida senare samma dag.
 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä