Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Johnstone, Tom

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
15. maj 2020 kl 16:30 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Johnstone, Tom

Med hänvisning till Investor AB:s policy att erbjuda styrelseordföranden i bolag som ingår i Investors Noterade Bolag-affärsområde möjlighet att förvärva köpoptioner har Tom Johnstone meddelat om följande transaktion.


Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Tom Johnstone
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200515161049_9
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-05-15
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: FINANSIELLT INSTRUMENT SOM ANSLUTER SIG TILL AKTIE ELLER SKULDINSTRUMENT
Instrument name: STOCK OPTION
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 226 000 Enhetspris: 1,325 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 226 000 Medelpris: 1,325 EUR

 

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä