Wärtsilä avyttrar ELAC Nautik-verksamheten

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
12. december 2019 kl 09:00 FLE Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä meddelar om avyttringen av sina aktier i ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik) till Cohort plc, ett börsnoterat företag i Storbritannien som är specialiserat på försvar, säkerhet och liknande marknadssektorer.

ELAC Nautik blev en del av Wärtsilä i samband med förvärvet av L-3 Communications MSI år 2015. Dess främsta marknadsinriktning är hydroakustiska produkter, däribland ekolod, system för undervattenskommunikation och ekosystem för små och medelstora militära ubåtar. Företaget har sitt säte i Kiel i Tyskland och har för närvarande omkring 120 anställda. Företaget genererar en årsomsättning på ca 21 miljoner euro.

I samband med tillkännagivandet av avyttringen säger Antti Kuokkanen, Vice President, Electronics, Entertainment and Processing: ”Genom sin inriktning på smarta marina ekosystem leder Wärtsilä marinindustrins övergång till en ny era av hög effektivitet, ökad säkerhet och enastående miljöprestanda. Detta är huvudstrategin för vår marina verksamhet, och vi anpassar vår portfölj till de tillväxtverksamheter som kan driva denna omvandling vidare.”

ELAC Nautiks verksamhet har ingen direkt synergistisk koppling till Wärtsiläs smarta marinaktiviteter, men den passar mycket väl in i Cohorts produktmix. Förvärvet ligger i linje med Cohorts uttalade strategi för att öka sin tillväxt genom riktade förvärv. Med ELAC Nautiks produkter i sin portfölj får Cohort ett exceptionellt brett och kapabelt utbud i en sektor med hög marknadstillväxt.

Andrew Thomis, Cohorts verkställande direktör, kommenterar: ”Förvärvet av ELAC är ett avsevärt steg för Cohort, och tillför ett sjätte fristående företag till vår växande och lönsamma portfölj. Det kompletterar starkt våra kärnkompetenser inom försvar och säkerhet, med en ledande ställning inom de attraktiva och växande marknaderna för marina och landbaserade sonarsystem. Detta stärker och breddar koncernens kapacitet inom marina system.”

Transaktionen kräver godkännanden och den förväntas vara slutförd i början av 2020.

Presskontakter:

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 1439

marit.holmlund-sund@wartsila.com

Lucy Hick
Group Head of Marketing & Corporate Communications
Cohort plc
Tfn. +44 118 909 0245

lhick@cohortplc.com

Investerarkontakt:

Natalia Valtasaari
Vice President, Investor Relations
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 10 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä