Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2018 publicerad

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
12. februari 2019 kl 09:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2018 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp har idag 12.2.2019 publicerat sin årsredovisning för år 2018 på adressen www.wartsila.com/ar2018-sv
. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2018. Årsredovisningen innehåller även avsnittet Wärtsiläs berättelser med ytterligare information angående bolagets affärsomgivning och hållbara utveckling. 

En pdf-fil av årsredovisningen 2018 finns som bilaga till detta meddelande.

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, investerarrelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Årsredovisning 2018

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä