Wärtsilä redovisar avsättningar relaterade till reservkraftsprojekt för kärnkraftverk

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
11. december 2018 kl 17:10 FLE Standard Time

Wärtsilä redovisar avsättningar relaterade till reservkraftsprojekt för kärnkraftverk

Wärtsilä har utfört en detaljerad genomgång av sina pågående kärnkraftverksprojekt efter beslutet att sluta leverera reservkraftsutrustning till detta segment. På basis av genomgången har man identifierat två projekt som kräver betydande ytterligare avsättningar för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar i projekten. Fördelningen av ansvaret för de ytterligare kostnaderna och förseningarna är omtvistade. Avsättningarna på ca 70 miljoner euro kommer att redovisas i Wärtsiläs rörelseresultat för fjärde kvartalet. De negativa konsekvenserna för resultatet motverkas delvis av realisationsvinsten för avvecklingen av pumpverksamheten som offentliggjordes i oktober.

Före nedläggningen av kärnkraftsverksamheten tillhörde reservgeneratorer och stödutrustning för att säkerställa kärnkraftverks kraftförsörjning Wärtsilä Energy Solutions utbud. Kärnkraftsverksamheten stod för ca 1% av Energy Solutions omsättning 2017. Wärtsilä fortsätter att erbjuda sina kärnkraftskunder service.

Ytterligare information:

Jaakko Eskola
Koncernchef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5601
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä