Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Invaw Invest AB, subsidiary of Investor AB

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
11. februari 2019 kl 13:20 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Invaw Invest AB, subsidiary of Investor AB

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Invaw Invest AB, subsidiary of Investor AB
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Forssell, Johan
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

(2):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Johnstone, Tom
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20190208114914_7
____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-02-07
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 111 731 Enhetspris: 14,4295 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 111 731 Medelpris: 14,4295 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

© 2021 Wärtsilä