Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Lilius, Mikael

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
8. februari 2019 kl 09:30 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Lilius, Mikael

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning


Med hänvisning till Investor AB:s beslut att erbjuda styrelseordföranden i bolag som ingår i Investors noterade kärninvesteringar möjlighet att förvärva köpoptioner har Mikael Lilius meddelat om följande transaktion.

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Mikael Lilius
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20190208090250_4
____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-02-07
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: FINANSIELLT INSTRUMENT SOM ANSLUTER SIG TILL AKTIE ELLER SKULDINSTRUMENT
Transaktionens karaktär: GODKÄNNANDE AV AKTIEOPTION

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 111 731 Enhetspris: 2,685 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 111 731 Medelpris: 2,685 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

© 2021 Wärtsilä