Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Flaggningsanmälningar
6. april 2020 kl 09:45 FLE Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 2.4.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,37% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 4,94%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 4,37% 0,56% 4,94% 591.723.390
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 4,48% 0,52% 5,00%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
FI0009003727 25.880.976 4,37%
Summa A 25.880.976 4,37%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)  Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  3.159.833 0,53%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  211.241 0,03%
Summa B 3.371.074 0,56%
© 2021 Wärtsilä