Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Holm, Roger

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
6. februari 2020 kl 08:00 FLE Standard Time

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Roger Holm
Befattning: Annan person i högsta ledningen
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200206073009_3
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-02-05
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 473 Enhetspris: 11.79000 EUR
(2): Volym: 43 Enhetspris: 11.79000 EUR
(3): Volym: 941 Enhetspris: 11.79000 EUR
(4): Volym: 409 Enhetspris: 11.79000 EUR
(5): Volym: 205 Enhetspris: 11.79000 EUR
(6): Volym: 35 Enhetspris: 11.79000 EUR
(7): Volym: 10 Enhetspris: 11.79000 EUR
(8): Volym: 1284 Enhetspris: 11.79000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(8): Volym: 3400 Medelpris: 11.79000 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä