Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Eskola, Jaakko-Veikko

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
3. februari 2020 kl 09:15 FLE Standard Time

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Eskola, Jaakko-Veikko
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20200203084354_3
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-01-31
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 200 Enhetspris: 11,18 EUR
(2): Volym: 3 333 Enhetspris: 11,19 EUR
(3): Volym: 3 033 Enhetspris: 11,2 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 6 566 Medelpris: 11,19431 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-01-31
Handelsplats: AQXE
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 500 Enhetspris: 11,19 EUR
(2): Volym: 1 022 Enhetspris: 11,2 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 1 522 Medelpris: 11,19671 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-01-31
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 830 Enhetspris: 11,19 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 830 Medelpris: 11,19 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-01-31
Handelsplats: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 82 Enhetspris: 11,2 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 82 Medelpris: 11,2 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä