Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Flaggningsanmälningar
2. april 2020 kl 09:45 FLE Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess totala ägarandel i Wärtsilä har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 31.3.2020. Till följd av transaktionen äger BlackRock, Inc. 4,30% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 4,82%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster

% av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 4,30% 0,52% 4,82% 591.723.390
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 4,85% 0,25% 5,11%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
FI0009003727 25.459.118 4,30%
Summa A 25.459.118 4,30%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)  Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  2.992.484 0,50%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  117.988 0,01%
Summa B 3.110.472 0,52%
© 2021 Wärtsilä