Suomen Tuulivoimayhdistyksen Marja Kaitaniemi näkee Suomen puhtaan energian vientimaana tulevaisuudessa

Mikä on tuulivoiman tila Suomessa juuri nyt? Kysymystä pohtivat Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Marja Kaitaniemi ja Wärtsilä Energy Solutionsin johtaja Matti Rautkivi Puhallus-podcastin toisessa jaksossa.

“Koko Suomen tuulivoima-ala on hämillään tästä investointien määrästä.” Kaitaniemi aloittaa. Ensimmäinen markkinalähtöinen investointi tuulivoimaan tehtiin loppukeväästä ja sen jälkeen investointeja on tehty jo 322 megawattia.

Nopean kasvun on mahdollistanut tuulivoimateknologian huima kehitys, mikä taas on johtanut tuotantokustannusten laskuun. “Tuulivoima on nyt tuotantokustannuksiin nähden kaikkein edullisin sähköntuotantomuoto Suomessa”, Kaitaniemi sanoo.

Wärtsilä on tullut samaan tulokseen, kun se on tarkastellut globaalisti energia-alaa ja sen tulevaisuutta. Rautkiven mukaan energiamarkkinoiden ja sähköjärjestelmien mallinnus on osoittanut, että uusiutuvan energian ja riittävän joustavan kapasiteetin rakentaminen on kilpailukykyisin vaihtoehto.

Rautkivi kertoo, että esimerkiksi Australiassa, Etelä-Afrikassa ja USA:ssa tuulivoima on ollut jonkin aikaa selkeästi edullisin energiamuoto: “USA:ssa hinta oli viime vuonna 18 $/MWh ja nyt hintataso Suomessa on laskemassa samalle tasolle.” Suomessa tuulivoiman kustannus on tällä hetkellä noin 30€/MWh ja sitä myydään alle 35 eurolla.

Suomesta uusiutuvan energian vientimaa?

Suomen Tuulivoimayhdistyksen Kaitaniemi muistuttaa, että Suomi on yhä sähkön nettotuoja. Panostus tuulivoimaan ja muihin uusiutuviin auttaa omavaraisuuden hallitsemisessa, mutta luo myös mahdollisuuksia puhtaan sähkön viennille.

Rautkiven mukaan suunnannäyttäjän rooli sopii Suomelle erinomaisesti. Baltian maissa ja Keski-Euroopassa poltetaan kivihiiltä, ruskohiiltä ja jopa palavaa kiveä. Halvalla ja puhtaalla energialla olisi kysyntää.

“Suomi voisi ottaa kokoaan suuremman roolin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, Kaitaniemi vakuuttaa. Suomessa on esimerkiksi Saksaan verrattuna paljon vähemmän ihmisiä, enemmän asumatonta tilaa ja hieman paremmat tuuliolosuhteet.

Globaalit korporaatiot investoivat kilpaa tuulivoimaan

Suuria tuulivoiman ostajia ovat globaalit teknologiayritykset. Sopimusmalleja on erilaisia. Ikea ilmoitti juuri hankkivansa koko tuulivoimapuiston kun taas Google ostaa tietyiltä puistoilta kaiken sähkön.

Kaitaniemen mukaan Google on yksi merkittävin globaali ajuri markkinaehtoisissa tuulivoimainvestoinneissa: “Tähän liittyy se, että Googlella on kunnianhimoiset energiatavoitteet.”

Ilmaston pelastuminen on yrityksille kuitenkin vain yksi motiivi. Kaitaniemen mukaan Googlelle on tärkeää, että sähkö on päästötöntä. Mutta Ruotsissa ja Norjassa on alumiinisulattamoja, joilla ei ole mitään mielenkiintoa vihreyteen. Ne haluavat vuosikymmeniksi halpaa sähköä, jolloin ne suojaavat hintariskin itseltään pois.

Voimalan suuremmat siivet tuplasivat tuottavuuden viidessä vuodessa

Suomessa tuulivoima-ala on todella nuori. “10 vuotta sitten Suomessa ei ollut yhtään tuulivoimaa ja nyt meillä on yhtäkkiä viimeisen viiden vuoden aikana 2200 megawattia. Sekä tuottajan että ostajan puolella ollaan vähän hämillään siitä, mitä tämä tarkoittaa.”

Kaitaniemi peräänkuuluttaa systeemitason muutoksia erityisesti kantaverkkoon: “Tuulivoimaa tullaan rakentamaan paljon, koska se on halpaa. Jossain vaiheessa ympäröivän energiajärjestelmän pitää sopeutua siihen, että meillä on paljon vaihtelevaa tuotantoa.”

“Nykyiset tuulivoimalat tuottavat kaksinkertaisesti enemmän verrattuna vuonna 2013 rakennettuihin tuulivoimaloihin”, Kaitaniemi kertoo. Uusimmissa malleissa voimalan siivet ovat suuremmat ja näin tehokkaammat Suomen tuuliolosuhteisiin.

Koko teknologian kehitys pohjautuu 90-luvulla tehtyihin valtioiden yhteisiin päätöksiin panostaa tuulivoimaan ja sen teknologiaan. Takana on vuosien työ kohti puhtaampaa energiantuotantoa ja nyt tuloksena uusi nopeasti kasvava teollisuudenala.

Kaitaniemen mukaan kehitys ei lopu tähän: “Kuulemme koko ajan voimalavalmistajilta siitä, mitä seuraavaksi on tulossa.”

Podcast

Marja Kaitaniemi ja Matti Rautkivi

Puhallus jakso 3
Puhallus-podcastin kolmannessa jaksossa Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Marja Kaitaniemi keskustelee energiamurroksesta yhdessä Wärtsilä Energy Solutionsin Matti Rautkiven kanssa.

Kuuntele kolmas jakso täältä

Puhalli kirja

Jaksot