Resurssitehokkuudella kohti päästötöntä maailmaa – Heli Antila, Fortum

Jos Fortumin biopohjaisten ratkaisujen johtaja Heli Antilalta olisi kysytty vuonna 2009 miltä energia-ala näyttää 10 vuoden kuluttua, ei hän olisi osannut ennustaa tulevaa. Silloin öljy-, kaasu- ja hiilipohjaisiin ratkaisuihin uskottiin vielä vakaasti, ja aurinkoenergian odotettiin tulevan ajankohtaiseksi vasta vuoden 2050 paikkeilla. Energia-alan muutosvauhti onkin yllättänyt myös asiantuntijat ja tästä muutoksesta ja sen suunnasta Antila keskusteli yhdessä Wärtsilä Energy Businessin johtajan Matti Rautkiven kanssa.

Kestävää tuotantoa resurssitehokkuudella

Rautkivi uskoo, että energiakentän muutoksen vauhti on vain kiihtymässä. Antilan mukaan tämä nähdään esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman kasvunopeudessa. Uusien energiamuotojen lisäksi yksi suuri muutos alalla on ollut suhtautuminen sähköön, joka on muuttunut dramaattisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siinä missä aikaisemmin sähkölämmitystä pidettiin mahdottomana, nähdään se nykyään tulevaisuuden ratkaisuna. Antilan mukaan Fortumilla voimakasta sähköistymistä pidetään edellytyksenä päästötavoitteisiin pääsemiselle.

Sähkönkulutuksen lisääntyminen voidaan Antilan mukaan nähdä sekä valtavana mahdollisuutena, että epävarmuutena. Tärkeää on hänen mukaansa keskittyä siihen, että olemassa olevia resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja raaka-aineet hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi Fortumilla tehdään työtä uusien teknologioiden kanssa, joilla biomassasta tuotetaan fossiilisia raaka-aineita korvaavia energiaratkaisuja.

Resurssitehokkuuteen tulisi Antilan mukaan kiinnittää huomiota myös monilla muilla aloilla. Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa raaka-aineista alkaa olla pulaa, ja monet tämän hetkiset ratkaisut, kuten puuvillan kasvatus, kuluttavat luontoa ja uhkaavat biodiversiteettiä: ”Intiassa oljesta halutaan päästä nopeasti eroon ennen seuraavaa kylvöä ja sitä poltetaan pelloilla. Samalla saastutetaan kaupunkeja järjettömästi. Jos polttamisen sijaan esimerkiksi 50 miljoonasta tonnista tätä biomassaa tehtäisiin tekstiilikuitua, vastaisi se määrältään yli puolta globaalista puuvillan tuotannosta”, Antila sanoo. Emme siis ainoastaan hukkaa olemassa olevia resursseja, vaan jopa aiheutamme lisää ongelmia. Antilan mukaan teknologioita resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen on jo olemassa, mutta kaupallista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut.

Tällä hetkellä suuri osa kuluttajista on valmis maksamaan kestävimmistä ratkaisuista, minkä vuoksi monilla aloilla kuluttajille kehitetään CO2 vapaita ratkaisuja. Rautkivi uskoo, että tulevaisuudessa hiilidioksidipäästöttömiä ratkaisuja haetaan myös resurssipuolella. Antila uskoo, että vauhtia tähän saataisiin regulaatiolla, kuten tällä hetkellä nähdään muovituotannon puolella. Sekä Antila että Rautkivi peräänkuuluttavat toimialojen välistä yhteistyötä uusien ratkaisujen kehittämisessä, mikä vaatii erityisesti isoilta yrityksiltä uusia toimintamalleja.

Liiketoimintaa ympäristö edellä

Ilmastonlämpenemisen pysäyttämiselle on asetettu kovia tavoitteita niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla: hallitusohjelmassa tavoitellaan hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä ja kansainvälisesti ilmastonlämpeneminen pyritään pysäyttämään 1,5 asteeseen. Antilan mukaan teknologiset ratkaisut tähän ovat jo olemassa, mutta niiden kasvattaminen vaadittavaan kaupalliseen kokoluokkaan on vielä kesken. Vaikka Antila pitää valtiollisia sopimuksia tärkeinä, hän uskoo kuluttajien ja yritysten olevan keskeisessä asemassa ongelman ratkaisussa: ”Kuluttajat alkavat vaatia ratkaisuja ongelmaan, erityisesti nuorissa on valtavasti drivea. Uskon siihen, että yritykset ja kuluttajat ratkaisevat tämän asian, eivätkä globaalit valtiolliset sopimukset, joiden vaikutus on hidasta”.

Antilan mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana olennaisia kehityskohteita energiakentässä ovat erilaiset energian varastointikeinot sekä järjestelmän joustavuus. Muutosta hän olettaa tapahtuvan myös siinä, miten eri sektorit kytkeytyvät toisiinsa: ”Nyt fokus on aika usein yksittäisissä sektoreissa, mutta kun pohditaan miten koko homma hanskataan, tulee vuorovaikutus sähkön, lämmön, liikenteen ja teollisuuden välillä oleelliseksi”. Ympäristöaiheet kytkeytyvät tiukasti suureen osaan uusista liiketoiminnoista. Edullisella uusiutuvalla energialla on mahdollista muuttaa kannattamattomia ja toimimattomia prosesseja kestävämpään suuntaan.

Podcast

Heli Antila ja Matti Rautkivi

Puhallus jakso 9
Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila ja Wärtsilä Energy Businessin Matti Rautkivi keskustelevat energiamurroksen suunnasta sekä resurssitehokkuuden merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kuuntele yhdeksäs jakso täältä

Puhalli kirja

Jaksot