Wärtsilän pilotoimalla uudentyyppisellä erikoiskuljetusten lupakäytännöllä haetaan hyötyjä kaikille osapuolille

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
30. maaliskuuta 2017 klo 9.30 FLE Standard Time

JärvikatuWärtsilä Finland Oy, Havator Oy, Pirkanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto pilotoivat erikoiskuljetusten lupamenettelyä, jossa usein toistuville, vakiokokoisille ja vakioreitillä toimiville raskaille kuljetuksille myönnetään määräaikainen erikoiskuljetuslupa. Puolen vuoden mittainen pilotti käynnistyy maaliskuun lopussa.

Wärtsilän kuljetusyritykselle Havatorille myönnettävä erikoiskuljetuslupa oikeuttaa kuljettamaan Wärtsilän moottoreita Vaasan tehtaalta Porin ja Rauman satamiin. Havator vastaa reitillä olevien siltojen valvonnasta käyttämällä liikenteenohjaajia, joilla on Trafin myöntämä sillanvalvojan pätevyys. Havator toimittaa kuukausittain yhteenvedon suoritetuista kuljetuksista ja reitillä tehdyistä valvonnoista Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Wärtsilä toimittaa vuosittain satoja moottoreita pääasiassa Porin ja Rauman satamien kautta asiakkailleen. Pilotti kohdistuu kokonaispainoltaan lähes 200 tonnin suuruisiin kuljetuksiin.

Yhteisenä tavoitteena parantaa Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä

Pirkanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto hakevat jatkuvasti tapoja parantaa erikoiskuljetusten lupaprosessin toimivuutta.

"Wärtsilä ja Havator sopivat tämän toimintamallin pilotoimiseen hyvin, sillä heillä on pitkäaikainen yhteistyösuhde ja juuri uusittu kuljetussopimus", toteaa Petteri Pietilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pilotista saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan mahdollisuuksia ottaa toimintamalli pysyvästi käyttöön. Pilotti tuottaa myös arvokasta kokemusta sillanvalvontojen toteuttamisesta liikenteenohjaajan toimin. Laajentuessaan toimintamalli nopeuttaisi myös muiden luvanhakijoiden prosessia.

© 2020 Wärtsilä