Wärtsilä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
30. tammikuuta 2019 klo 15.00 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp on tänään 30.1.2019 kertonut aikomuksistaan käynnistää prosessi, jonka tavoitteena on turvata tulevaisuuden kannattavuus ja kilpailukyky mukauttamalla yhtiön liiketoimintoja ja resursseja.

Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä tehokkaalla tavalla. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 milj. euron vuotuiset säästöt.

Sopeuttamisohjelman johdosta Wärtsilä on tänään 30.1. antanut neuvotteluesityksen, joka koskee Wärtsilän kaikkia yhtiöitä ja toimipaikkoja Suomessa. Suomen toimintojen osalta suunnitelmat merkitsevät toteutuessaan enimmillään 150 työsuhteen vähentämistä. Vähennettävien työsuhteiden määrät eri toiminnoissa ja eri paikkakunnilla täsmentyvät neuvottelujen aikana.

”Maailman markkinoiden kasvu on hidastunut merkittävästi ja tämä heijastuu myös Wärtsilän liiketoimintaan. Siksi yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintojaan monin tavoin ja valitettavasti tämä henkilöstöön kohdistuva vähennystarve on näistä päätöksistä raskain”, toteaa Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä