Wärtsilä ja Gasum kehittävät yhdessä LNG-markkinoita

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lehdistötiedote
29. elokuuta 2016 klo 12.30 FLE Standard TimeWärtsilä ja Gasum ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa. Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä tänään 29. elokuuta 2016. Wärtsilä tarjoaa kaasun arvoketjuun liittyvää teknistä tietotaitoa, ja Gasumilla taas on vankka asiantuntemus maa- ja biokaasun jakelusta ja myynnistä. Laivasovelluksissa käytettävän nesteytetyn maakaasun (LNG) kehitystyössä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiön Skangasin asiantuntemusta. Skangas on johtava toimija pohjoismaisilla LNG-markkinoilla.

Maakaasun käyttö merimoottoreissa ja voimalaitosten generaattoreissa lisääntyy jatkuvasti lähinnä ympäristösäännösten vuoksi. Kaasukäyttöisten moottoreiden pakokaasupäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin diesel- ja hiilikäyttöisten voimanlähteiden.

Projekti jaetaan kokonaisuuksiin, jotka kattavat seuraavat alueet: Smart Power Generation, LNG ja nesteytetty biokaasu (LBG), kaasu laivojen polttoaineena, käyttö ja kunnossapito sekä biokaasu. Tavoitteena on lisätä myyntiä kehittämällä yhdessä liiketoimintaa ja laajentaa LNG-infrastruktuuria paikkoihin, joissa kaasua ei nykyisin ole saatavilla. Yhtiöt jakavat keskenään asiantuntemusta ja kontakteja sekä toimivat yhteistyössä markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Yhdessä yhtiöt myös kehittävät kustannustehokasta käyttö- ja kunnossapitotoimintaa. Yhteistyön toinen tärkeä tavoite on nesteytetyn biokaasun markkinoiden kehittäminen.

Parantamalla LNG:n saatavuutta voidaan sekä tulevat että nykyiset tarpeet huomioida sellaisilla merenkulku- ja teollisuusaloilla, jotka ovat nykyisten maakaasuverkkojen ulottumattomissa. LNG:n käyttö myös mahdollistaa LBG:n käytön ilman lisäinvestointeja, koska samaa infrastruktuuria voidaan käyttää molemmissa.  

“Wärtsilä on noussut johtavaan asemaan energia- ja merenkulkumarkkinoilla kehittämällä edistyksellisiä teknologiaratkaisuja, joiden ansiosta maakaasua voidaan käyttää polttoaineena helposti ja tehokkaasti. Gasumin kanssa solmittu sopimus nopeuttaa siirtymistä kaasupolttoaineeseen ja edistää kestävää kehitystä ympäristöasioissa”, toteaa Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyösopimukseen, jonka avulla parannamme tehokkaiden ja puhtaiden maakaasusovellusten saatavuutta niin merellä kuin maallakin”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja ja Skangasin hallituksen puheenjohtaja Johanna Lamminen.

Kaasun arvoketju -kuva

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta

Mediayhteyshenkilöt:

Timo Koponen
Johtaja, Flow & Gas Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Puh. +44 1202 662600
timo.koponen@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä