Ensimmäisen LNG-lastin purkaminen merkittävä virstanpylväs Wärtsilän Tornioon rakentamassa Mangan LNG-terminaalissa

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Lehdistötiedote
28. marraskuuta 2017 klo 10.00 FLE Standard Time


Teknologiakonserni Wärtsilän avaimet käteen -periaatteella Tornioon rakentama Mangan tuontiterminaali nesteytetylle maakaasulle (LNG) saavutti taas merkittävän virstanpylvään 27. marraskuuta 2017, kun ensimmäinen LNG-lasti saatiin onnistuneesti purettua.

15 000 kuutiometrin LNG-lasti saapui terminaaliin Skangasin aikarahdatulla LNG-aluksella Coral Energyllä. Terminaalin jäähdytys ja LNG-lastin purkaminen tapahtui aikataulun mukaisesti 8 päivässä. Kaikkia turvatoimia noudatettiin tarkasti. Lastin purkamisen myötä alkoi projektin käyttöönottovaihe.

Terminaalista toimitetaan LNG:tä vähäpäästöiseksi polttoaineeksi Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan paikalliselle teollisuudelle. Sieltä voidaan myös bunkrata LNG:tä käyttäviä laivoja, jotka matkaavat pohjoisella Itämerellä. Terminaali tukee alueen taloudellista kasvua ja auttaa pienentämään alueen teollisuusyritysten hiilijalanjälkeä. Terminaalin kaupallinen käyttö alkaa kesällä 2018.

"Ensimmäisen LNG-toimituksen saapuminen ja purku uuteen terminaaliin on tärkeä askel paikallisten teollisuusyritysten ja merenkulun energiankäytön kehityksessä. Torniosta on kehittymässä merkittävä keskus tällä Itämeren alueella erityisesti Pohjois-Suomen ja -Ruotsin osalta, mikä hyödyttää suuresti koko aluetta", kertoo Mika Kolehmainen, Manga LNG Oy:n toimitusjohtaja.

"Olemme ylpeitä siitä, että meillä on merkittävä rooli alueen taloudellisessa kehittämisessä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa ja että olemme taas saavuttaneet huomattavan virstanpylvään tässä projektissa. Kehittämämme tekniikat ja sovellukset edistävät LNG:n kasvavaa käyttöä polttoaineena sekä energia- että merenkulkualoilla. Jokainen edistysaskel tehokkaan ja luotettavan LNG-infrastruktuurin luomisessa parantaa valmiuksiamme ja edistää turvallisempaa ja puhtaampaa ympäristöä", toteaa Alexandre Eykerman, johtaja, LNG-ratkaisut, Wärtsilä Energy Solutions.

Coral Energy, joka toi ensimmäisen lastin terminaaliin, on keskikokoinen LNG-alus, jossa on yksi Wärtsilä 50DF- ja kaksi Wärtsilä 20DF- ympäristöystävällistä monipolttoainemoottoria. Säiliöalus käyttää pääpolttoaineenaan maakaasua, joten se on yksi ympäristöystävällisimmistä meriliikenteessä olevista aluksista. Sen päästöt ovat selkeästi alle tulevien päästörajojen, jotka koskevat valvonta-alueita (ECA). Coral Energyn jääluokitus on 1A, joten alus voi kuljettaa LNG:tä pohjoisilla merialueilla myös talvella.

On odotettavissa, että tulevaisuudessa yhä useammat tässä Itämeren osassa kulkevat alukset käyttävät LNG-polttoainetta pysyäkseen rikkipäästöjen valvonta-alueille (SECA) määritetyissä päästörajoissa. Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris, jossa siinäkin on Wärtsilän monipolttoainemoottorit, bunkrataan Torniossa Mangan terminaalista jo tulevana talvena.

Seuraavan LNG-toimituksen on määrä saapua Tornioon Mangan terminaaliin vuoden 2018 alussa. Terminaalin kaupallisen käyttöönoton jälkeen LNG-toimituksia alkaa saapua kahden viikon välein.

Manga LNG lyhyesti
Manga LNG Oy:n maakaasun tuontiterminaali Tornion Röyttässä on teollisuusyritysten Outokumpu Oyj:n, SSAB Europe Oy:n, energiayhtiö EPV Energia Oy:n ja LNG-yhtiö Skangasin yhteishanke. Terminaalin tavoitteena on monipuolistaa pohjoisen alueen kaasu- ja polttoainemarkkinoita tarjoamalla ympäristöystävällisempi ja edullisempi vaihtoehto pohjoisen teollisuudelle, energiantuotannolle ja meriliikenteelle.

Linkki kuvaan
Kuvateksti: Ensimmäinen, 15 000 kuutiometrin LNG-lasti saapui LNG-alus Coral Energyllä.

Linkki videoon

Lehdistötiedote 31.8.2017: Wärtsilä saanut valmiiksi mekaanisen toteutuksen Mangan LNG-terminaalissa Torniossa

Lue lisää Mangan LNG-terminaalista Torniossa englanniksi

Lue lisää Mangan LNG-terminaalista Torniossa suomeksi

Lisätietoja:

Alexandre Eykerman
Johtaja, LNG-ratkaisut
Wärtsilä Energy Solutions
alexandre.eykerman@wartsila.com
Puh. +358 50 3823578

Matti Rautkivi
Director, Sales & Marketing
Wärtsilä Energy Solutions
matti.rautkivi@wartsila.com
Puh. +1 281 7076123

© 2020 Wärtsilä