Wärtsilän vuosikertomus voitti

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
28. toukokuuta 2009 klo 10.00 FLE Standard Time

Wärtsilä on voittanut ProCom-nimisen, viestinnän ammattilaisten järjestämän vuosikertomuskilpailun. Arviossa tarkasteltiin yhteisöjen painettuja vuosikertomuksia 2008 yrityskuvan ja maineen näkökulmasta. Mukana arviossa oli kattava joukko Suomen suurimpia yrityksiä. Raati kiitteli Wärtsilän vuosikertomuksen toimitusjohtajan katsauksen asiapitoisuutta ja ansiokkaalla tavalla esille tuotuja epävarmuustekijöitä sekä strategia-osion avoimuutta. Wärtsilän vuosikertomuksen selkeä vahvuus on sen tarinallisuus. Raadin mukaan vuosikertomus uhkuu kansainvälisyyttä.

Arvio järjestettiin tässä muodossa ja ProComin toimesta ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli tarjota osallistujille ulkopuolinen ja riippumaton näkemys yhteisön vuosikertomuksesta osana yrityskuvaa sekä ajatuksia tulevaisuuden kehitystyöhön.

© 2020 Wärtsilä