Hovioikeus totesi Wärtsilän entisen johtajan syyttömäksi

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
25. huhtikuuta 2014 klo 10.00 FLE Standard Time

Vaasan hovioikeus on antanut yksimielisen tuomion, jolla se on hylännyt syytteen törkeästä lahjonnasta Wärtsilä Finland Oy:n entistä johtajaa vastaan. Hovioikeus on näin ollen kumonnut Pohjanmaan käräjäoikeuden maaliskuussa 2013 antaman tuomion. Hovioikeus myös hylkäsi syyttäjän esittämän vaatimuksen yhteisösakosta Wärtsilä Finland Oy:lle. Hovioikeus velvoitti valtion korvaamaan Wärtsilä Finland Oy:n ja sen entisen johtajan oikeudenkäyntikulut.

Sittemmin eläkkeelle jäänyt johtaja oli vuonna 1997 palkannut konsultin Keniasta voimalaitosprojektin yhteydessä. Syyttäjän mukaan konsulttisopimuksen tarkoituksena ei ollut konsulttipalveluiden hankkiminen vaan lahjoman anto. Sekä yhtiön entinen johtaja että Wärtsilä Finland Oy ovat johdonmukaisesti pitäneet syytteitä perusteettomina. Hovioikeus hylkäsi kaikki syytteet kokonaisuudessaan.

Wärtsilä on tehnyt yhteistyötä keskusrikospoliisin ja oikeuslaitoksen kanssa tutkinnan aikana ja koko oikeuskäsittelyn ajan asian selvittämiseksi. Wärtsilä ei hyväksy lahjontaa tai minkäänlaisia muita väärinkäytöksiä liiketoiminnassaan. Wärtsilä edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan sisäisiä ohjeistuksia sekä lakeja ja määräyksiä.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Marica Lassus, Wärtsilä Finland Oy, puh. 050 2094.

© 2020 Wärtsilä