Wärtsilä parantaa liikenneturvallisuutta Järvikadulla Vaasassa raskaiden kuljetusjärjestelyjen muututtua

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
24. maaliskuuta 2015 klo 9.00 FLE Standard Time

Wärtsilä ottaa käyttöön uuden raskaille ajoneuvoille tarkoitetun kääntöpaikan tehtaan pohjoispuolella Järvikadulla Vaasassa. Kääntöpaikan molemmin puolin on turvallisuussyistä asennettu uudet liikennevalot ja puomit ohjaamaan liikennettä silloin, kun raskaat ajoneuvot tukkivat tietä. Liikennettä ohjataan Wärtsilän pääportilta, ja katkokset kestävät noin 10–15 minuuttia kerrallaan. Kuljetuksia hoidetaan päivisin ja iltaisin. Aamuruuhkan aikaan klo 7.30–9.00, kun liikenne on vilkkaimmillaan, kääntöpaikkaa ei käytetä. Liikennekatkosten päivittäinen määrä nousee asteittain sitä mukaa, kun uudet kuljetusjärjestelmät otetaan täyteen käyttöön. Yleisen turvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että liikennesääntöjä noudatetaan, ja ettei alueelle mennä puomien ollessa alhaalla.

Muutostyöt, eli tehtaan uuden oviaukon ja kääntöpaikan rakentaminen sekä kevyen liikenteen siirtäminen kadun toiselle puolelle, aloitettiin viime kesänä. Samassa yhteydessä Wärtsilän henkilökunnalle rakennettiin uusi pysäköintialue Onkilahden rantaan, mikä helpottaa pysäköintitilannetta tehtaan välittömässä läheisyydessä. Pääsy entiselle pysäköintialueelle on myös tehty turvallisemmaksi.

Uusien järjestelyjen edut

Wärtsilän pääsisäänkäynti on ollut varsin kuormitettu ja liikennettä on ollut moniin eri suuntiin. Tehtaalla käy paljon vieraita ja suurten kuorma-autojen määrä päivittäin on noin 50–60. Uudet liikennejärjestelyt parantavat turvallisuutta huomattavasti, koska kevyen liikenteen väylä on siirretty turvallisemmalle paikalle ja tieosuus Järvikadulla suljetaan siksi aikaa, kun raskaat kuljetukset liikkuvat alueella. Tämä ratkaisu tuo myös tehtaalle etuja, sillä uuden portin ansiosta ei kokoonpanossa, koeajossa ja viimeistelyssä enää tarvita erikoisjärjestelyjä isoimpien tuotteiden siirtoihin. Lisäksi moottoreiden koeajotilan käyttö tehostuu, kun kuljetuksiin tarvittava aika sekä odotusajat lyhenevät.

© 2020 Wärtsilä