Wärtsilän navigointisimulaattori luo testiympäristön älykkään merenkulun ratkaisuille Raumalla

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Uutinen
23. maaliskuuta 2020 klo 13.00 FLE Standard Time

Teknologiayhtiö Wärtsilä on toimittanut  navigointisimulaattorin ja tarkat matemaattiset mallit Satakunnan Ammattikorkeakoululle Raumalle. Simulaattoria käytetään Intelligent Shipping Technology Test Laboratory -projektissa (ISTLAB), jonka tarkoitus on luoda teknisesti tarkka testausympäristö etäohjatuille laivoille.

Testilaboratorioprojekti on ainutlaatuinen maailmassa ja kiinnostaa koko merenkulun yhteisöä. Ohjelma avaa mahdollisuuksia etäohjaukseen.

”Tämä projekti on esimerkki siitä kuinka Wärtsilän simulaatioteknologialla voidaan luoda testiympäristö tulevaisuuden älykkäille merenkulun ratkaisuille. Projektin tuloksia ja siinä käytettävää teknologiaa voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti merenkulun turvallisuuden ja tehokkuuden kehittämisessä”, sanoo Alexander Ozersky, Deputy General Manager, Voyage Solutions, Wärtsilä.

”Tarkoitus on kehittää oikea mallinnus, mutta ensin meidän täytyy tehdä simulaatiotestausta ja tähän Wärtsilän teknologia on omiaan. Wärtsilän tuki tässä projektissa on ollut elintärkeää”, sanoo Meri-Maija Marva, Training Manager, Satakunta University of Applied Sciences.

Wärtsilä ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu ovat toimineet läheisessä yhteistyössä yli 20 vuotta.

Lue lisää englanninkielisestä tiedotteesta

Kuva: SAMK / Pekka Lehmuskallio

Lisätietoja:

Alexander Ozersky
Deputy General Manager, Intellectual Systems
Voyage Solutions
Wärtsilä Marine
Puh: +7 812 3253131

alexander.ozersky@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
General Manager, Positioning, Marine Business Marketing
Wärtsilä Corporation
Puh: +358 10 709 1439

marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä